brief wijziging maas met kaart

terug naar overzicht

Woensdag, 26 april 2017

Ter info voor onze leden. klik hier om de brief te lezen

Op 7 mei 2012 zijn Sportvisserij Limburg, dhr. L. Timmermans en Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt V.O.F. een samenwerkingsovereenkomst aangegaan betreft de visrechten op een deel van de Maas.
 Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft besloten deze samenwerkingsovereenkomst te beëindigen omdat de sportvisserijmogelijkheden te veel werden beperkt. 
De opzegging houdt in dat de samenwerkingsovereenkomst per 31 mei 2017 vervalt.
Hierdoor verandert het een en ander aan de sportvisserijmogelijkheden op de Maas. 
Ten eerste zal het deel Maas waar Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt V.O.F visrechten heeft uit de VISpas worden gehaald.
 Zie de bijlage “Kaart Maas vervallen sportvismogelijkheid 31 mei 2017” waarop staat aangeven in welk deel u vanaf 31 mei 2017 niet meer mag vissen met een VISpas. 
Ten tweede komen er meer mogelijkheden voor de sportvisserij op de andere delen van de Maas die binnen de overeenkomst vielen. 
Dit komt doordat de beperkende voorwaarden van het visserijbedrijf komen te vervallen. 
Het betreft het deel Maas vanaf de oude loswal te Beesel tot het veer te Steyl. 
Er komen daar meer mogelijkheden voor de derde hengel en het nachtvissen. 
Raadpleeg hiervoor de VISplanner of de digitale aanvulling die medio mei verschijnt: 
Visplanner: www.visplanner.nl 
Digitale aanvulling: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/aanvullingslijsten.html 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen (tel. 0475-568547, e-mail: ben@sportvisserijlimburg.nl). 

Met vriendelijke groeten, Bestuur Sportvisserij Limburg 
Dieter Breuer Secretaris