VBC-Nieuws. Stand van zaken op de IJzeren Man

terug naar overzicht

Woensdag, 10 september 2014

Beste hengelsportvrienden,

Met de aanleg van de 2 landtongen aan de boskant van de IJzeren Man als aanvulling op de 9 vissteigers die we het vorige jaar al gerealiseerd hebben, nadert stilaan de herinrichting van de IJzeren Man als hengelsportwater. Zoals bijgevoegde foto’s tonen, ziet het er best aardig uit en op enkele kleine ingrepen na zal het beeld van de IJzeren Man voor een tijd zo bepaald zijn. 

       

De landtongen aan de boskant zijn deels gemaakt met het materiaal dat vrijgekomen is door afgraving van 2 onderwaterdammen die tijdens de herinrichting in 1989 geplaatst zijn. Deze lagen nu in de weg voor de aanleg van de waterskibaan. Tevens is de bodem bij de landtongen uitgediept en ook dit materiaal is tegen de oever geplaatst.

Voor we begonnen aan de herinrichting, waren onze doelstellingen dat de IJzeren Man weer bevisbaar werd door het verminderen van de plantengroei, het vertroebelen van het water en de aanleg van visplaatsen.

Onlangs heeft Sportvisserij Nederland nog een onderzoek gedaan in een van hun draadkooien die dienst doen als meetpunten voor de plantengroei. Hieruit blijkt dat de plantengroei in de kooien woekert, maar erbuiten herleid is tot een zeer aanvaardbaar peil. Tevens was het doorzicht van het water ook beperkt tot 50cm. Dus de uitzetting van graskarpers in combinatie met bodemwoelers zoals brasem, karper en zeelt heeft op de IJzeren Man gewerkt, aldus de biologen van SVN. Voor ons verheugend nieuws. Nu hopen dat dit op lange termijn ook effectief blijft.Tevens merken we dat er steeds meer hengelaars hun weg naar de IJzeren Man weer vinden. Ook dit is positief, maar over het gedrag van een aantal hengelsportcollega’s kunnen we als HSV niet tevreden zijn. Hier is nog werk aan de winkel. In een volgend artikel hierover meer.
Via deze weg wil ik dan ook iedereen danken die tot nog toe zijn positief steentje (sommigen rotsblokken) heeft bijgedragen bij de verwezenlijking van de herinrichting.

Met sportieve hengelsportgroeten, namens VBC-commissie en HSV-bestuur
Peter Fiddelaers