Agenda


De clubavonden zijn in  principe elke
maand
Te beginnen op vrijdag telkens om 19.30 uur.
De locatie is: het botenhuis aan de Kazernelaan 113 in Weert

       Agenda  voorjaar 2017

6 januari        jaarvergadering en loterij
27 januari      bind en contactavond
18 februari     snoek dag VVA
24 februari     bind en contactavond
10 maart        bind en contactavond
25 maart        forelvissen in ????
7 april             bind en contactavond
25 april           brasemvissen op de Waal
20 mei            special :
Beste vliegvissers
Hierbij het eerste bericht van de Commissie Special Geïnspireerd door de informatieavond over vissen op de grensmaas, verzorgd door Henk Houben, staat zaterdag 20 mei Vliegvissen op de grensmaas gepland
Aan ons allen de uitdaging om een barbeel of roofblei (of alles wat we meer aan de haak kunnen krijgen) te verschalken
Het programma zal er als volgt uitzien :9.00-9.30 uur: samenkomst bij Forellenvijver Heioord aan de Rutjensstraat te Neeritter
 We drinken samen een kop koffie en maken de groepsindeling voor die dag. De koffie wordt door de vereniging betaald
 10.00 uur vertrek richting grensmaas in groepjes van 2-4 personen onder leiding van een gids welke de goede stekken weet.We vissen 1 a 2 uur op eenzelfde stek, waarna we nog 1 a 2 stekken zullen bezoeken
 tegen 15.30 en 16.00 uur keren we terug richting Heioord, waar we de vangsten zullen bespreken (a.d.h.v. foto's) en een presentje voor de grootste vis uitgereikt wordt. Neem dus ook een fototoestel mee
 Omdat we in groepjes verschillende stekken bezoeken is lunch op eigen gelegenheid. Neem dus zelf een lunchpakketje en wat te drinken mee Wil je mee? Meld je dan aan door € 5,- over te maken op IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37 t.n.v. VVA St Petrus onder vermelding van ‘Vissen Grensmaas’.
 Doe dit uiterlijk vóór 12 mei. We sturen geen herinnering meer en vol is vol
Voor de groepsindeling is het belangrijk om te weten of je een Nederlandse vispas of een Belgisch visverlof hebt. Geef dat even door aan een van de leden van de Commissie Special Uitziend naar een gezellig dagje vissen Met vriendelijke groeten:
Hans Hendrikstel. nr0611660140e-mailsnahhendriks@gmail.com
Bas Meusentel. nr 0653102349e-mail basmeusen@hotmail.com
Gijs Brounstel. nr 0620461253e-mailgijs.brouns@hotmail.com
Peter van Gilstel. nr 0622289744e-mail gilsvanpeter@gmail.com