Melding van het HSV-bestuur betreffende wangedrag van hengelaars aan de Waterkant

terug naar overzicht

Zaterdag, 13 september 2014

Melding van het HSV-bestuur betreffende wangedrag van hengelaars aan de WaterkantBeste leden van HSV-St. Petrus te Weert,

De laatste tijd bereiken ons als HSV-bestuur steeds meer meldingen van hengelaars die zich misdragen aan de waterkant. Het betreft de volgende overtredingen:
  • Het opzettelijk achterlaten van afval op en rond de visplaatsen.
  • Het overtreden van het plaatselijke verkeersreglement en het zorgen van overlast voor buurtbewoners. (o.a. overtredingen van het parkeerverbod, gemotoriseerde voertuigen op fiets-en voetpaden en in afgesloten bosgebieden, …)
  • Het claimen van visstekken en aansluitend bedreigen van andere hengelaars (kant-en bootvissers)

De bepalingen en voorwaarden hieromtrent zijn nochtans duidelijk omschreven in de Verenigingslijst van viswateren HSV St. Petrus Weert 2013-2014-2015. Deze lijst heeft iedereen ontvangen bij het afhalen of afleveren van de VISpas. Toch willen we nog even onze standpunten hieromtrent verduidelijken.

  • Wat het achterlaten van afval betreft is iedereen verantwoordelijk voor het opruimen van zijn of haar visplek. Dit voor en na de hengelsessie! Overtreders let op, VISpas wordt ingenomen!
  • Bij melding van overtredingen van het verkeersreglement en zorgen voor overlast van de buurtbewoners zal dadelijk de politie op de hoogte gebracht worden en de VISpas wordt ingenomen.
  • Het claimen van visplaatsen en het bedreigen van medeleden wordt absoluut niet getolereerd. Het aantal uren dat men reeds op de betreffende plek heeft doorgebracht en het aantal visvoer wat er men reeds tijdens eerdere sessies in het water geworpen heeft, is absoluut geen reden of maatstaf voor het opeisen van een visstek! Hier geldt de eenvoudige regel ‘Wie eerst komt, eerst maalt’! Dus wie het eerste op de visstek aanwezig is, heeft het recht daar te vissen. Een kantvisser heeft trouwens‘recht ‘ op een visplek 30m uit de oever en recht vooruit de visplek. Niet links of rechts. Indien men verder dan 30m uit de kant vist, vervalt het recht op deze visplaats en moeten bootvissers er ook geen rekening mee houden. Bootvissers dienen zich te houden aan deze 30m als er iemand aan het vissen is. Bedreigingen en claims op visstekken worden trouwens ook bestraft met inname van de VISpas. We roepen de gedupeerde hengelaars op melding te maken van deze overtreders bij het bestuur en er zal dan actie volgen. e-mail adres controles@stpetrus.nl
  • Bij herhaaldelijk overtreden van bovengenoemde feiten, zal worden overgegaan tot het definitief schrappen van de ledenlijst. Dan staat het de overtreders vrij elders hun geluk te gaan beproeven. Wij hebben jullie dan als lid niet meer nodig. Ieder lid is onze gast, maar geen last.

Onze controleurs zijn op de hoogte van deze bepalingen en zullen erop controleren. We hopen dat ieder lid deze onderrichtingen te harte neemt en opvolgt. Zo blijft voor iedereen de hengelsport een prachtige vrijetijdsbesteding en kan ook iedereen er ten volle van genieten. 

Het HSV-bestuur