Niet genoemde viswateren

Hieronder staan een aantal viswateren die in de verenigingslijst van viswateren zijn opgenomen, en niet in de visplanner staan, te weten:

de Oudegraaf, de Leukerbeek, de Raam, de Riet en Rietbeek, Weteringbeek, Houtstraatlossing, Vissensteert, Vetpeel  de Einderbeek en vijver Industrieterrein Leuken Noord.

Zoals in onderstaand kaartje opgenomen "Voorhoeveweg vijver" is niet meer van toepassing. In plaats van hiervan zal de vereniging in de toekomst een nieuwe vijver krijgen met een omtrek van ca. 350 meter in het betreffende gebied.