Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

VBC Nieuws

Herstart VBC commissie.


In het voorjaar van 2012 is de Visstands Beheers Commissie, afgekort VBC, heropgestart.


Tijdens de laatste Algemene Jaarvergadering is deze commissie , als statutaire commissie van de HSV, bekrachtigd.


Peter Fiddelaers is de nieuwe voorzitter en Harrie Meusen fungeert als secretaris.


Daarnaast nemen nog een 15-tal enthousiaste leden hengelsporters deel aan deze commissie.

Het doel van deze commissie is om de visstand en de bevisbaarheid te verbeteren in onze verenigingswateren.
Momenteel richten we ons vooral op de IJzerenman en de omliggende vennen.


Al ondernomen acties dit jaar.
- We zijn in contact getreden met de Gemeente Weert om te bezien of we de bevisbaarheid van de IJzerenman en vennen kunnen verbeteren.
- Contact geweest met Sport Visserij Nederland, afgekort SVN, over advisering problematiek visstand en bevisbaarheid van de IJzerenman.
Geplande acties.
-Proefbevissing in het najaar van een tweetal vennen, Geurtsven en Achterste ven, in het IJzerenman gebied.
-Verder contacten met de gemeente Weert en Sportvisserij Nederland.


We hopen dat onze inspanningen in de loop van 2013 tot resultaten zullen leiden.